bet356官网网址

秘书处常设机构负责人

秘书长:洪栋梁

执行秘书长:黄诗舰(聘)

副秘书长(兼):

王远鸿 卢俊杰 曾艺晖 杨福州 郑仁贵 

办公室主任:张智铭(兼)

慈善公益部部长:邱俊晴(兼)

经济发展部部长:魏怀桂(兼)

法律事务部部长:张小聪(兼)

宣传部部长:李炳辉(兼)

女商部部长:林淑惠(兼)

家属子女联络部部长:陈计智(兼)

秘 书:陈素卿(聘)

    

                                                                                                                

                    

                     

?
关闭
关闭